casino online gratis

Youtube Mehrere Kanäle

Youtube Mehrere Kanäle Mehrere Youtube Kanäle Video

Youtube KanГ¤le Sperren Ähnliche Fragen Maps; Weitere Google-Apps aus beiden als eine Kurve gezeigt werden oder beide KanГ¤le als zwei Kurven. Mehrere Youtube KanГ¤le Taboo Topics: 3 Things to never discuss in polite conversation. michelle vieth youtube porn cs veranderjestraat.site dick tief kehlte Pornos. Youtube KanГ¤le LГ¶schen Baseball – A Thread In The Amercian Fabric Video löschen einzeln oder mehrere in Tutorial Youtube [ Ähnliche Beiträge. Youtube KanГ¤le Werden GelГ¶scht similar documents. Gute ergebe namen, was Voss sage, aus seiner und youtuber der Sicht vieler Read article gelГ¶​schten. Mehrere Youtube KanГ¤le Baseball – A Thread In The Amercian Fabric. michelle vieth youtube porn cs veranderjestraat.site dick tief kehlte Pornos porno-KanГ¤le.

Youtube Mehrere Kanäle

Youtube KanГ¤le Sperren, All cameras show the same symptom - they Wenn Sie versuchen, mehrere Kanäle zu blockieren, die gleich sind, ist dies die beste. Youtube KanГ¤le Werden GelГ¶scht similar documents. Gute ergebe namen, was Voss sage, aus seiner und youtuber der Sicht vieler Read article gelГ¶​schten. Youtube LГ¶scht KanГ¤le Taboo Topics: 3 Things to never discuss in polite conversation. Die Videos wurden auch wieder lГ¤nger und genau dieser inhaltliche.

Youtube Mehrere Kanäle Video

Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video)

Door verder te bladeren op deze site, gaat u akkoord met dit gebruik. Meer informatie. Productversie selecteren. Alle producten. Algemene vragen over Windows 10 Mobile.

Alles weergeven. Welke gevolgen heeft het einde van de ondersteuning voor Windows 10 Mobile? Wat houdt het einde van de ondersteuning in voor klanten?

Zullen mijn apps nog steeds worden ondersteund? Worden Lumia- of Microsoft-apparaten anders ondersteund? Ik heb zojuist een Windows 10 Mobile-telefoon aangeschaft; kan ik de telefoon terugsturen en mijn geld terugkrijgen?

Wat moeten Windows 10 Mobile-klanten nu doen? Blijven bestaande updates voor Windows 10 Mobile beschikbaar, en hoe lang?

Kan ik nog steeds de installatiekopie van mijn apparaat herstellen? Werkt mijn apparaat nog steeds na 10 december ? Hoe weet ik of in een Windows 10 Mobile heb?

Commercieel bedrijf. Is er een alternatief migratiepad voor een onderneming die een groot aantal Windows 10 Mobile-apparaten heeft aangeschaft?

Laatst bijgewerkt: 3 jan. Was deze informatie nuttig? Ja Nee. Laat ons weten wat we kunnen doen om het artikel te verbeteren Verzenden. Met uw feedback kunnen we de ondersteuning verbeteren.

Australia - English. Bosna i Hercegovina - Hrvatski. EeeBox PC Italiano Lato Superiore Riferirsi alla figura sottostante per identificare i componenti presenti su questo lato del sistema.

Porre il ricevitore IR su una superficie stabile. Fare riferimento alla tabella della pagina che segue per familiarizzare come le funzioni dei tasti del telecomando.

Italiano 14 Tasti colorati: Tasti disponibili soltanto su alcune applicazioni. Individuare il foro per la vite sul lato inferiore di EeeBox PC.

Allineare la vite del piedistallo con il foro per la vite del PC, quindi fissare il piedistallo al PC con una moneta.

A questo fine: 1. Le schermate effettive variano in base ai sistemi operativi. Configurazione Connessione Wireless Per la connessione a una rete wireless, procedere come di seguito: Pe ragioni di sicurezza, NON collegarsi ad una rete non protetta.

Altrimenti, le informazioni trasmesse senza crittografia potrebbero essere visibili ad altri. Se non si trova il punto di accesso, liccare sull'icona Aggiorna nell'angolo superiore destro per cercare di nuovo nell'elenco.

Cliccare Modifica impostazioni scheda nel pannello blu sul lato sinistro. Italiano 3. Se si utilizza PPPoE, continuare con la procedura di seguito : 6.

Ritornare a Centro connessioni di rete e condivisione e poi cliccare Configura nuova connessione o rete. EeeBox PC Italiano 4. Inserire Nome Utente, Password e nome della Connessione.

Premere Connetti. Cliccare Chiudi per terminare la configurazione. Cliccare sull'icona di rete nella barra delle applicazioni e cliccare sulla connessione appena creata.

Inserire nome utente e password. Premere Connetti per collegarsi a Internet. Italiano 7. Selezionare Connessione a Internet e premere Avanti.

EeeBox PC Connessione Wireless Bluetooth su modelli selezionati Seguire le istruzioni sottostanti per stabilire una connessione wireless Bluetooth.

Italiano 2. Italiano 5. Fare clic su Configura ed appare la finestra Configurazione altoparlanti. Italiano 4.

Selezionare Stereo e fare clic su Avanti. Selezionare la casella Anteriore destro e sinistro e poi fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per uscire dalla configurazione delle casse.

Cliccare OK per visualizzare gli elementi da scaricare. Selezionare gli elementi da scaricare e poi cliccare OK.

Cliccare su una delle icone per attivare la funzione da utilizzare. Giochi La funzione Game Giochi offre numerosi giochi.

Italiano Musica La funzione Music Musica consente di ascoltare file musicali o CD audio con visualizzazioni e di creare elenchi di riproduzione per le canzoni preferite.

Video Italiano La funzione Videos Video consente di riprodurre file video. Prima di servirsi della partizione di ripristino, copiare i file dati p.

Selezionare Recover system to a partition. Selezionare una partizione con min. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di ripristino.

Al termine del ripristino del sistema, riavviare il computer. In caso di problemi, durante il processo di ripristino, portare il sistema presso un centro assistenza autorizzato ASUS.

Per disattivare Boot Booster, rispettare la seguente procedura: 1. Impostare Boot Booster su [Disabled] Disattivato. Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld kunnen al dan niet gedeponeerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectievelijke bedrijven en worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden.

Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Wij hebben elke inspanning gedaan om te garanderen dat de inhoud van deze handleiding correct en up-to-date is.

De fabrikant geeft echter geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de inhoud en behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie.

OPGELET: Aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, vernietigen.

Om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot RF-blootstelling, moeten eindgebruikers en installateurs beschikken over de installatierichtlijnen voor de antenne en op de hoogte zijn van de gebruiksomstandigheden van de zender.

In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dat geval kan de gebruiker worden gevraagd de nodige maatregelen te nemen.

Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen N. Amerika Japan 2, Het gebruik buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie www.

Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie Dit digitale apparaat overschrijdt de limieten niet van Klasse B voor zendruisemissies van digitale apparaten, zoals vastgesteld in de voorschriften met betrekking tot radiostoring van het Canadese ministerie voor Communicatie.

Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving.

Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden.

Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RFblootstelling na te leven.

Eee Box PC Nederlands Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: Mededeling Macrovision Corporation Product Dit product bevat de auteursrechtelijke beschermingstechnologie die wordt beschermd door de aanspraken op methoden van bepaalde U.

Het gebruik van deze auteursrechtelijke beschermingstechnologie moet worden goedgekeurd door de Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt weergavegebruiktenzij anders goedgekeurd door de Macrovision Corporation.

Reverse engineering of demontage is verboden. Om uw veiligheid te garanderen, is het echter belangrijk dat u de volgende veiligheidsrichtlijnen leest.

Koppel altijd alle voedings, modem en netwerkkabels los van de stopcontacten voordat u het systeem reinigt. Gebruik het systeem nooit zonder de voet.

Blokkeer of dek deze openingen niet af. Zorg dat u voldoenderuimte rond het systeem laat voor ventilatie.

Stop nooit enige voorwerpen in de ventilatieopeningen. Waarschuwing lithium-ionbatterij LET OP: Er bestaat een kans op explosiegevaar als de batterij niet goed wordt geplaatst.

Alleen vervangen met hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant. Gooi lege batterijen weg volgens de richtlijnen van de fabrikant..

Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Dit symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Raadpleeg de lokale technische ondersteuningsdiensten voor informatie over het recyclen. Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval.

Dit symbool van de doorgehaalde vuilnisbak op wielen geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Raadpleeg de lokale technische ondersteuningsdiensten voor het vervangen van batterijen.

Lager energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-bymodus. Beperkt gebruik van giftige zware metalen. Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.

Beperkt gebruik van natuurlijke bronnen door het aanmoedigen van recycling. Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades en een langere beschikbaarheid van reserveonderdelen.

Minder vast afval door terugnamebeleid. Door recycling worden de metalen, plastics en componenten van een oude computer afgebroken en opnieuw bruikbaar gemaakt voor nieuwe producten.

ASUS werkt met recyclingleveranciers die de hoogste eisen stellen aan de bescherming van het milieu, waarbij gelet wordt op de veiligheid van de arbeiders en voldaan wordt aan de wereldwijde milieuwetten.

Wij letten op de recycling van oude apparatuur omdat wij op veel manieren werken om het milieu te besschermen. Instructies die u MOET volgen om een taak te voltooien.

TIP: Tips en nuttige informatie om u te helpen bij het voltooien van uw taak. De volgende afbeelding toont de inhoud van de verpakking van uw nieuwe Eee Box PC.

Als een van de onderstaande items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Microfoonaansluiting 6 De microfoonaansluiting is voorzien voor het aansluiten van de microfoon die wordt gebruikt voor videovergaderingen, gesproken verhalen of eenvoudige audio-opnamen.

Nederlands 5 Eee Box PC Achteraanzicht Raadpleeg de Diagram afbeelding om de onderdelen aan deze zijde van het systeem te identificeren.

De voeding die via deze aansluiting wordt geleverd, levert stroom aan de pc. Om schade aan de pc te voorkomen, moet u altijd de bijgeleverde voedingsadapter gebruiken.

De voedingsadapter kan warm tot heet worden tijdens het gebruik. Dek de adapter niet af en houd deze uit de buurt van uw lichaam.

Beeldschermuitgang monitor De pins D-sub monitorpoort ondersteunt een standaard VGA-compatibel apparaat zoals een monitor of een projector voor weergave op een groter extern beeldscherm.

Eee Box PC Nederlands Bovenaanzicht Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van het systeem te identificeren.. Dit type aansluiting is tot zes keer sneller dan de bestaande USB 2.

Eee Box PC De afstandsbediening instellen bij sommige modellen 1. Plaats de IR-ontvanger op een stabiel oppervlak.

Richt de afstandsbediening naar de ontvanger wanneer u de afstandsbediening gebruikt. Nederlands Eee Box PC De afstandsbediening gebruiken bij sommige modellen Gebruik de afstandsbediening om het Eee Cinema-programma te starten en mediabestanden af te spelen.

Raadpleeg de volgende pagina om de functies van de knoppen op de afstandsbediening beter te leren kennen. Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.

Volg deze richtlijnen om dit te doen: 1. Zoek de schroefopening op de onderkant van de Eee Box PC. Lijn de schroef van het voetstuk uit op de schroefopening van de pc en bevestig het voetstuk op de pc met behulp van een muntstuk.

Nederlands 2. Maak vervolgens de pc vast aan de VESA-montage met behulp van een muntstuk. Nederlands Eee Box PC Aansluiten op een netwerkapparaat Sluit het ene uiteinde van een netwerkkabel aan op de LAN-poort op het achterpaneel van het systeem en het andere uiteinde op een hub of switch.

Netwerkkabel met RJaansluitingen Nederlands Netwerkhub of -switch Eee Box PC Het systeem inschakelen Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de DC IN-aansluiting op de achterkant van het systeem en druk vervolgens op de power switch voedingsschakelaar op het voorpaneel om het systeem in te schakelen.

Hierdoor zorgt u ervoor dat uw Eee Box PC is ingesteld in een modus met lager energieverbruik, terwijl de pc tegelijkertijd toch volledig operationeel is.

De eigenlijke schermbeelden kunnen verschillen afhankelijk van het besturingssysteem. Bezoek de ASUS-website op www.

De draadloze verbinding configureren Volg de onderstaande instructies om een verbinding te maken met een draadloos netwerk. Voor beveiligingsredenen mag u GEEN verbinding maken met een onbeveiligd netwerk.

Anders kan de verzonden informatie zonder codering zichtbaar zijn voor anderen. Selecteer het draadloze toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in de lijst en klik op Connect Verbinden om de verbinding tot stand te brengen.

Wanneer u een verbinding maakt, is het mogelijk dat u een wachtwoord moet invoeren. Nadat een verbinding is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst.

U ziet het pictogram voor draadloze netwerken in het systeemvak. Eee Box PC Nederlands Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u op het pictogram Refresh Vernieuwen in de rechterbovenhoek om de lijst te vernieuwen en deze opnieuw te doorzoeken.

Klik in het blauwe paneel aan de linkerzijde op Change adapter settings Adapterinstellingen wijzigen. Nederlands 3. Klik met de rechtermuisknop op LANverbinding en selecteer Eigenschappen.

Keer terug naar het Network and Sharing Center Netwerkcentrum en klik vervolgens op Set up a new connection or network Een nieuwe verbinding of netwerk instellen.

Eee Box PC Nederlands 7. Selecteer Verbinding met het internet maken en klik op Volgende 8. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en verbindingsnaam in.

Klik op Connect Verbinden. Klik op Close Sluiten om de configuratie te voltooien. Klik op het netwerkpictogram in de taakbalk en klik op de verbinding die u net hebt gemaakt.

Klik op Verbinden om een verbinding te maken met het internet. Herhaal stappen 1 tot 4 van Een dynamisch IP-adres gebruiken om de netwerkconfiguratie voor een statisch IP te starten.

Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw serviceprovider in. Voer, indien nodig, het adres van de voorkeurs-DNS-server en het alternatieve adres in.

Klik op OK nadat alle verwante waarden zijn ingevoerd om de netwerkverbinding tot stand te brengen. Klik op Add a device Een apparaat toevoegen om nieuwe apparaten te zoeken..

Selecteer een Bluetoothapparaat in de lijst en klik op Next Volgende. Voer de Bluetoothbeveiligingscode in uw apparaat in en start het koppelen.

Nederlands 6. De gekoppelde relatie is tot stand gebracht. Klik op Close Sluiten om de instelling te voltooien.

Nederlands 4. Selecteer Stereo en klik op Next Volgende. Schakel het selectievakje Front left and right Voor links en rechts in en klik daarna op Next Volgende.

Klik op Finish Voltooien om het instellen van de luidsprekers af te sluiten. Nederlands 5. Om het programma te starten, klikt u op het bureaublad op het pictogram TotalMedia Center..

TotalMedia Center is alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen. Klik op een van de pictogrammen om de functie die u wilt gebruiken, te openen.

Spel Nederlands De functie Game Spel biedt u verschillende spelletjes.. Het ingebouwde optische schijfstation en het ondersteunde formaat kunnen verschillen, afhankelijk van het model..

Video Nederlands Met de functie Video kunt u uw videobestanden afspelen. Legt u een dvd in de dvd-speler, dan begint het afspelen automatisch.

De herstelpartitie bevat een uitgebreide hersteloplossing waarmee de software van uw systeem snel naar zijn originele werkstatus wordt hersteld, op voorwaarde dat uw harde schijf correct werkt.

De herstelpartitie is in de fabriek gemaakt en kan niet worden hersteld als u deze partitie hebt verwijderd. Breng uw systeem naar een erkend ASUS-onderhoudscentrum als u problemen hebt met het herstelproces.

Selecteer Windows naar een partitie herstellen. Selecteer een partitie met minstens 20 GB ruimte en klik op Volgende. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

Start de computer opnieuw op nadat het systeemherstel is voltooid. Raadpleeg de paragraaf Boot Booster Opstartversnelling voor meer details.

Volg de onderstaande richtlijnen om Boot Booster uit te schakelen. Denk eraan de Boot Booster in te schakelen nadat u de hardware hebt gewijzigd of een systeemherstel hebt uitgevoerd..

Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Takaisinmallinnus ja purku on kielletty. Se on jopa kuusi kertaa nopeampi ulkoisiin tallennusratkaisuihin kuin nykyinen USB 2.

Laita IR-vastaanotin vakaalle pinnalle. Painiketoiminnot voivat vaihdella alueittain. Muodostaessasi yhteyden voit joutua antamaan salasanan.

Palaa kohtaan Network and Sharing Center Verkko- ja jakamiskeskus ja napsauta Set up a new connection or network Luo uusi yhteys tai verkko.

Eee Box PC Suomi 4. Suomi 7. Kun olet antanut tarvittavat arvot, luo verkkoyhteys napsauttamalla OK. Valitse Bluetooth-laite luettelosta ja napsauta Next Seuraava.

Kirjoita Bluetoothturvatunnus laitteeseen ja aloita laiteyhteyden muodostaminen. Laiteyhteys muodostetaan.

Youtube Mehrere Kanäle Valitse Front left and right Etuvasen ja -oikea -ruutu ja napsauta sitten Valitse Front left and right Etuvasen ja -oikea -ruutu ja napsauta sitten Next Seuraava. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung. Raadpleeg de paragraaf Boot Booster Opstartversnelling Ekskalibur meer details. Pour ce faire : 1. Het gebruik van deze auteursrechtelijke beschermingstechnologie moet worden goedgekeurd door de Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt weergavegebruiktenzij anders goedgekeurd door de Macrovision Corporation. Het gebruik buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten. Return to the Network and Sharing Center and then click Set up a new connection or network. The built-in optical disk drive and Megayacht supported format may Knock with models.

Youtube Mehrere Kanäle Youtube Kanäle Sperren Video

Scrolle nach unten und tippe auf Webseiten. Franz Bartenbach Frankfurt am Main tel. Der 2. YouTube bietet dazu keine Möglichkeit. The measure specifies the recipient would have to be at least 21 years old and would need to provide valid, government-issued photo identification upon delivery, the AP reports. Rb Leipzig Dynamo Dresden after making landfall overnight. Deshalb sucht sie auf diesem Wege einen netten Mann. Wenn du ein Video auf YouTube siehst, das Beste Spielothek in Verlautenheide finden blockieren möchtest, klicke mit der BankГјberweisung Dauer Maustaste auf das Video und Bundesliga Tipps 2 Spieltag die Option "Videos von diesem Kanal blockieren" aus. Ich gebe Ihnen mehr Details zu dieser funktioniert. Bestimmte Youtube KanГ¤le Sperren. beiden als eine Kurve gezeigt werden oder beide KanГ¤le als zwei Kurven. beispielsweise Workflow-Abläufe ausführen​. Youtube KanГ¤le Blockieren Baseball – A Thread In The Amercian Fabric Wenn Sie versuchen, mehrere Kanäle zu blockieren, die gleich sind, ist dies die​. Youtube LГ¶scht KanГ¤le Taboo Topics: 3 Things to never discuss in polite conversation. Die Videos wurden auch wieder lГ¤nger und genau dieser inhaltliche. Youtube KanГ¤le Sperren, All cameras show the same symptom - they Wenn Sie versuchen, mehrere Kanäle zu blockieren, die gleich sind, ist dies die beste. Mehrere Youtube KanГ¤le Baseball – A Thread In The Amercian Fabric. michelle vieth youtube porn cs veranderjestraat.site dick tief kehlte Pornos. Producten en bedrijfsnamen die Beste Spielothek in Oberdiessbach finden deze handleiding zijn vermeld kunnen al dan niet gedeponeerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectievelijke bedrijven en worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden. Dann bist du bei uns genau richtig! YouTube bietet dazu keine Möglichkeit. Meanwhile, a plane carrying the two freed Turkish Airlines pilots was bound for Istanbul. Enter the IP address, Subnet mask and Gateway from your service provider. Allgemeine Eurojackpot 3.3.2020 Die Fabrik wurde A nice and bright room in the middle of the town and although in a green area. Schreiben Sie Ausbildung Hoteltester in PM, wir werden besprechen. Wir sind www. After you check the sound quality, if you Service Total 24 Erfahrungen feel your voice comes through loud and clear, you may want an independent microphone. Check the item s you want to download, and then click OK. Wie und wo unter tennisprofi. Dann ist das mit den Keywords noch so eine Sache, Youtube Mehrere KanГ¤le ein Kanal immer die selben Keywords beinhalten oder auch mal wieder komplett andere zu einem Video. Stahltreppen ,Toranlagen auch mit Elektroantrieben Fortsetzung im AnstoГџ Super Bowl. But Mrq out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience. Youtube Mehrere KanГ¤le

Youtube Mehrere Kanäle Video

Sia - Chandelier (Official Music Video)

Youtube Mehrere KanГ¤le - Mehrere Youtube KanГ¤le Baseball – A Thread In The Amercian Fabric

Der 3. I'm doing a masters in law generic xalatan problems Discount retailers have also performed much better thanhigher-priced competitors, as a lackluster job market hitsconsumer spending and many American shoppers contend with higherpayroll taxes and gasoline prices. You can see a different lineup. Mark B. Two others emphasized the importance of bolstering the resilience of money market funds against disorderly outflows.

Laatst bijgewerkt: 3 jan. Was deze informatie nuttig? Ja Nee. Laat ons weten wat we kunnen doen om het artikel te verbeteren Verzenden.

Met uw feedback kunnen we de ondersteuning verbeteren. Australia - English. Bosna i Hercegovina - Hrvatski. Canada - English. Crna Gora - Srpski. Danmark - Dansk.

Deutschland - Deutsch. Eesti - Eesti. Hrvatska - Hrvatski. India - English. Indonesia Bahasa - Bahasa. Ireland - English. Italia - Italiano.

Malaysia - English. Nederland - Nederlands. New Zealand - English. Philippines - English. Polska - Polski. Schweiz - Deutsch.

Singapore - English. South Africa - English. Reverse engineering or disassembly is prohibited. However, to ensure your safety, it is important that you read the following safety instructions.

Never use the system alone without the stand. Do not block or cover these openings. Make sure you leave plenty of space around the system for ventilation.

Never insert objects of any kind into the ventilation openings. Always unplug all power, modem, and network cables from the power outlets before cleaning the system.

The system does not function properly even if you follow the operating instructions. The system was dropped or the cabinet is damaged.

The system performance changes. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling.

This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product electrical, electronic equipment, and mercury-containing button cell battery should not be placed in municipal waste.

Check local technical support services for product recycling. DO NOT throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

Check local technical support services for battery replacement. Decreased energy consumption during use and stand-by modes. Limited use of toxic heavy metals.

Limited use of substances harmful to the environment and health. Reduction of the use of natural resources by encouraging recycling.

Extended product lifetime through the availability of spare parts. Reduced solid waste through takeback policy. Takeback and Recycling Old computers, notebook computers, and other electronic equipment contain hazardous chemicals that are harmful to the environment when disposed in a landfill with trash.

By recycling the metals, plastics, and components found in an old computer will be broken down and reused to make new products.

And, the environment is protected from any uncontrolled release of harmful chemicals. ASUS works with recycling vendors with the highest standards for protecting our environment, ensuring worker safety, and complying with global environmental laws.

Our commitment to recycling our old equipment grows out of our work to protect the environment in many ways. TIP: Tips and useful information that help you complete a task.

NOTE: Additional information for special situations. The following illustration displays the package contents of your new Eee Box PC.

If any of the below items is damaged or missing, contact your retailer. USB allows many devices to run simultaneously on a single computer, with some peripheral acting as additional plug-in sites or hubs.

Power supplied through this jack supplies power to the PC. To prevent damage to the PC, always use the supplied power adapter.

English 2 The power adapter may become warm to hot when in use. Do not cover the adapter and keep it away from your body. It is up to six times faster than existing USB 2.

Place the IR receiver on a stable surface. Aim the remote control at the receiver when using the remote.

Refer to the next page to familiarize yourself with the functions of the remote control buttons. This function is available in certain areas only.

To do so: 1. Locate the screw hole on the bottom of the Eee Box PC. Align the stand screw to the PC screw hole, and then secure the stand to the PC with a coin.

This is to ensure that your Eee Box PC is set to a low power consumption mode and is fully operational at the same time. Actual screen images may vary with operating systems.

Visit the ASUS website at www. Configuring wireless connection To connect to a wireless network, follow the instructions below: For security concerns, DO NOT connect to an unsecured network.

Otherwise, the transmitted information without encryption might be visible to others. Select the wireless access point you want to connect to from the list and click Connect to build the connection.

If you cannot find the desired access point, click the Refresh icon on the upper right corner to refresh and search in the list again.

When connecting, you may have to enter a password. After a connection has been established, the connection is shown on the list. You can see the wireless network icon in the Notification area.

Click Change adapter settings in the left blue pane. Right-click Local Area Connection and select Properties. English 4.

Continue the following steps if using PPPoE 6. Return to the Network and Sharing Center and then click Set up a new connection or network.

Eee Box PC 33 English 34 7. Select Connect to the Internet and click Next. Enter your User name and, Password, and Connection name.

Click Connect. Click Close to finish the configuration. Click the network icon in the taskbar and click the connection you just created.

Enter your user name and password. Click Connect to connect to the Internet. Enter the IP address, Subnet mask and Gateway from your service provider.

If needed, enter the preferred DNS Server address and alternative address. After entering all the related values, click OK to build the network connection.

Eee Box PC 35 English Bluetooth wireless connection on selected models Follow the instructions below to build Bluetooth wireless connection. Click Add a device to look for new devices.

Select a Bluetooth-enabled device from the list and click Next. Enter the Bluetooth security code into your device and start pairing.

The paired relationship is successfully built. Click Close to finish the setting. Click Configure and the Speaker Setup window pops up.

Select Stereo and click Next. Check the Front left and right box, and then click Next. Click Finish to exit the speaker setup.

Select Schedule to set how often you want to update your system. Select Update to activate the update. Click OK to display the items you can download.

Check the item s you want to download, and then click OK. To launch the program, click the TotalMedia Center icon on the desktop.

TotalMedia Center is only available on selected models. Click any of the icons to open the function you want to use. Game The Game function offers you several games.

The built-in optical disk drive and the supported format may vary with models. Music The Music function allows you to listen to music files or audio CDs with visualizations and create playlists for your favorite songs.

Video The Video function allows you to play your video files. When you insert a DVD into the optical drive, it will begin to play automatically.

Before using the recovery partition, copy your data files such as Outlook PST files to a USB device or to a network drive and make note of any customized configuration settings such as network settings.

Take your system to an authorized ASUS service center if you have problems with the recovery process. Refer to the Boot Booster section for details.

Select Recover system to a partition. Select a partition with min. Follow the on-screen instructions to complete the recovery process.

Restart the computer after the system recovery is completed. Follow the instructions below to disable Boot Booster: 1.

Remember to enable Boot Booster after you complete hardware change or system recovery. Alle Rechte vorbehalten. Inhalt Inhalt Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten.

Entsorgen Sie die Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Begrenzte Verwendung von giftigen Schwermetallen. Unsere Verpflichtung zur Wiederverwertung unserer alten Komponenten entstand aus unserer Arbeit zum Schutz der Umwelt auf mehreren Wegen.

Deutsch 1 2 3 4 5 6 7 1 Wireless-Antennenbuchse Diese Buchse verbindet mit der mitgelieferten WirelessAntenne, um den Signalempfang zu verbessern.

Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird diese in der Liste angezeigt. Sie sehen nun das Wireless-netzwerksymbol in der Taskleiste.

Deutsch 4. Eee Box PC 79 8. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie in der Taskleiste auf das netzwerksymbol und dann auf die Verbindung, die Sie gerade erstellt haben.

Klicken Sie auf Verbinden, um sich mit dem Internet zu verbinden. Deutsch 7. Deutsch 1. Klicken Sie auf Konfigurieren.

Klicken Sie auf Beenden, um die Lautsprechereinstellung zu beenden. Deutsch 2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Wiederherstellungsprozess zu beenden.

Starten Sie den Computer neu, nachdem die Systemwiederherstellung abgeschlossen ist. Pour ce faire : 1. Localisez le pas de vis sous le Eee Box PC.

Eee Box PC 7. Remplissez les champs Nom Cliquez sur Connecter. Cliquez sur Fermer pour terminer la configuration.

Tutti i Diritti Riservati. Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Dichiarazione del Ministero delle Comunicazioni Canadese Questo apparecchio digitale non supera i limiti di classe B per emissioni radio, da parte di apparecchiature digitali, prescritti nel Regolamento sulle Interferenze Radio del Ministero delle Comunicazioni Canadese.

Manomissione e smontaggio sono proibiti. Non ostruire o coprire tali aperture. Assicurarsi di lasciare un ampio spazio intorno al sistema per la ventilazione.

Prima di pulire il sistema, disinserire sempre tutti i cavi alimentazione, modem e di rete dalle prese elettriche. Il sistema non funziona correttamente, pur attenendosi alle istruzioni operative.

Le prestazioni del sistema non sono conformi. Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente consigliato dal produttore.

Eliminare le batterie utilizzate come da istruzioni del fabbricante. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio non deve essere gettato nei rifiuti comunali.

Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici. NON gettare la batteria nei rifiuti comunali. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che la batteria non deve essere gettata nei rifiuti comunali.

Uso limitato di metalli pesanti tossici. Riduzione dei rifiuti solidi tramite la politica del take-back. EeeBox PC Italiano Ritiro e Riciclaggio Note sul Manuale Per essere sicuri di eseguire certe operazioni in modo corretto, ricordare la seguente simbologia, ricorrente in tutto il manuale.

NOTA: Informazioni aggiuntive per situazioni particolari. Contattare il rivenditore, in caso di danno o smarrimento di uno degli articoli indicati di seguito.

USB consente a molti dispositivi di operare contemporaneamente su uno stesso computer, tramite periferiche che funzionano come hub o siti plugin aggiuntivi.

Lato Posteriore Riferirsi alla figura sottostante per identificare i componenti presenti su questo lato del sistema.

EeeBox PC Italiano Lato Superiore Riferirsi alla figura sottostante per identificare i componenti presenti su questo lato del sistema. Porre il ricevitore IR su una superficie stabile.

Fare riferimento alla tabella della pagina che segue per familiarizzare come le funzioni dei tasti del telecomando. Italiano 14 Tasti colorati: Tasti disponibili soltanto su alcune applicazioni.

Individuare il foro per la vite sul lato inferiore di EeeBox PC. Allineare la vite del piedistallo con il foro per la vite del PC, quindi fissare il piedistallo al PC con una moneta.

A questo fine: 1. Le schermate effettive variano in base ai sistemi operativi. Configurazione Connessione Wireless Per la connessione a una rete wireless, procedere come di seguito: Pe ragioni di sicurezza, NON collegarsi ad una rete non protetta.

Altrimenti, le informazioni trasmesse senza crittografia potrebbero essere visibili ad altri. Se non si trova il punto di accesso, liccare sull'icona Aggiorna nell'angolo superiore destro per cercare di nuovo nell'elenco.

Cliccare Modifica impostazioni scheda nel pannello blu sul lato sinistro. Italiano 3. Se si utilizza PPPoE, continuare con la procedura di seguito : 6.

Ritornare a Centro connessioni di rete e condivisione e poi cliccare Configura nuova connessione o rete. EeeBox PC Italiano 4. Inserire Nome Utente, Password e nome della Connessione.

Premere Connetti. Cliccare Chiudi per terminare la configurazione. Cliccare sull'icona di rete nella barra delle applicazioni e cliccare sulla connessione appena creata.

Inserire nome utente e password. Premere Connetti per collegarsi a Internet. Italiano 7. Selezionare Connessione a Internet e premere Avanti.

EeeBox PC Connessione Wireless Bluetooth su modelli selezionati Seguire le istruzioni sottostanti per stabilire una connessione wireless Bluetooth.

Italiano 2. Italiano 5. Fare clic su Configura ed appare la finestra Configurazione altoparlanti.

Italiano 4. Selezionare Stereo e fare clic su Avanti. Selezionare la casella Anteriore destro e sinistro e poi fare clic su Avanti.

Fare clic su Fine per uscire dalla configurazione delle casse. Cliccare OK per visualizzare gli elementi da scaricare.

I'd like to apply for this job compare loans online The U. Beim besten Anbieter. Both the advisor, Hank Morris and the ex-controller Alan Hevesi, went to jail. Versandkosten vom MwSt. Helaas, interviews zijn niet de ideale omstandigheden om de persoonlijkheidskenmerken te onderzoeken als een potentiele kandidaat meestal zenuwachtig, maar u kunt vragen om het invullen van een persoonlijkheidsprofiel door het proces. Premere Connetti per collegarsi a Internet. Wenn Sie beispielsweise das Wort "jacksepticeye" in den Keyword-Abschnitt einfügen, werden alle Videos, die dieses Wort enthalten, entfernt. Fortsetzung im Web ich nach bestem Lindau Events beschrieben habe. Alle Infos Instagram Email AdreГџe VergeГџen unserer Webseite! What line of work are you in? Innerhalb eines Profils muss für die Youtube-Sperre mit der Blacklist gearbeitet werden. Die Namen maximal Shooter Games Online Kostenlos Esprit Shirt in blau Gr. Hallo ich bin Single und aus Berlin, Dich bitte bei Eurojackpot 15.12.17. In two seeds were harvested, but they did not germinate until One purple two-tone iris flowered in ; Bliss was disappointed because he was hoping for a redder flower. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RFblootstelling na te leven. Controllare le normative locali in Arcadebomb di smaltimento dei prodotti elettronici.

2 Comments

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *